Startsidan


Hej!

Vi på Lady Pain Tattoo har alltid värnat om hanteringen av våra kunders personuppgifter.

Vi vill därför informera dig om viktiga förändringar som sker den 25 maj 2018, i och med den nya dataskyddsförordningen som träder i kraft.


Förordningen, även kallad GDPR (General Data Protection Regulation), stärker dina rättigheter vid behandling av personinformation. GDPR ersätter helt den nuvarande Personuppgiftslagen (PuL) och medför en rad positiva förändringar för dig som kund.

Personuppgifter som lämnas i och med kundfrågor sparas upp till ett år.

Hör gärna av er på anna@ladypaintattoo.com om ni har några frågor.

Med vänlig hälsning

Anna Nygren

Lady Pain TattoKlagomål


Om du anser att vi har behandlat dina uppgifter felaktigt får du gärna kontakta oss på: anna@ladypaintattoo.com


Du har enligt artikel 77 i Dataskyddsförordningen rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen på följande adress.


Postadress: Box 8114, 104 20 Stockholm

E-post: datainspektionen@datainspektionen.se